پاسبانان بیدار مزرعه !

کشاورزان برنج کار نوار شمالی کشور به ویژه استان های مازندران  و  گیلان  بهتر  می دانند  که در گذشته ، یکی از آفت های مزارع برنج آن ها در ایام نزدیک درو، حمله های تخریبی کور گراز ها بود. گرازها اگر مطمئن می شدند درشب کسی نیست تا مانع کارشان شود ، در تاریکی شب وارد مزارع  می شدند و  منطقه ی  وسیعی از  مزرعه را زیرورو می کردند به طوری که اصلا قابل درو کردن نبود . من خودم در ایام کودکی نمونه هایی از تخریب گرازهای وحشی را دیدم وخشم و نفرت حاج حسین ، پدر دوست داشتنی وبزرگوارم را از نزدیک لمس کردم .

کشاورزان برای این که با خسارت فراوان حاصل از شخم کردن مزرعه ی نزدیک به دروی به وسیله ی گرازان موذی زبان نفهم روبرو نشوند ، شب ها راتا نزدیک صبح در اطراف مزرعه به سر می بردند و گشت زنی می کردند تا گرازها احساس نا امنی کنند واین همه خسارت به بار نیاورند . جالب این که کشاورزان زیرک ، همین  که  منطقه  را برای گرازهای سرکش نا امن می کردند وبه آن ها می فهماندند که نمی توانند به راحتی خرابکاری کنند ، لازم نبود همه ی شب ها کشیک بکشند، یک شب در میان یا دوشب در میان می آمدند وهمین برای جلوگیری از تعرض گرازها کافی بود .

اکنون  گرازهای  دندان تیز کرده هوس طعمه ای دندان گیر کرده اند ، غافل از این که پاسبانان شب ، لحظه ای چشم از مزرعه ی  عزیزشان  بر نمی دارند .  گرازهایی  که تا دیروز نعره کشان ، قصد حمله ی زود هنگام به مزرعه ای مقدس را داشتند ، وقتی متوجه پاسبانانی خشمگین وغیر تمند شدند، با این که شکمشان می خارید ولی جرات شخم زدن آن مزرعه را نداشته وندارند .آفرین بر پاسبانان بیدار مزرعه!! 

/ 0 نظر / 16 بازدید