تصمیم های تاریخی!

انسان ها ی بزرگ گذشته  از  این  که جهان بینی های گسترده دارند و از اخلاق انسانی –الهی شایسته وبرجسته برخودارند وجذابیت های معنوی آن ها خیره کننده است ، در حوزه های  اجتماعی ، فرهنگی و  سیاسی  دست  به اقدامات بزرگ و تصمیم های تاریخ ساز می زنند .آن ها با توجه به گستره ی شمول روح و اندیشه شان ، نمی توانند جهانی نیندشند و برا ی تامین این هدف های والا و گرانسنگ ، هزینه های مادی و معنوی گزاف ، پرداخت ننمایند ! مردان بزرگ در طول تاریخ ، تصمیم های بزرگی گرفته اند ، وهمین تصمیم های بزرگ ، نام آن ها را در سراسر عالم بلند آوازه نموده است .

 امام حسین (ع) و همه ی شهداء کربلا دست به یک تصمیم بزرگ تاریخی زده اند ،تصمیمی که از بزرگی روح آن ها –البته با حفظ مراتب –حکایت می کند وهنوز هم آثار و برکات آن اراده ی  پولادین  در قالب های گوناگون  به  نوع  بشر  می رسد .همه ی حرکت های بشری سالم وماندگاری که جهان را به حیرت واداشته وجهانیان رابه جنب وجوش  کشانده است ، برخاسته  از   تصمیم های  بزرگ  زنان ومردان بلند اراده واندیشه های آسمانی است !تمامی یاران امام حسین (ع) می توانستند مثل دیگران یا گوشه عزلت بگزینند یا تن آسایی ورفاه طلبی پیشه کنند یا بر  امام و اقدام سنگین و طوفانی اش خرده بگیرند ویا لااقل بدون هیچ قصد بدی به زندگی عادی خودشان ادامه بدهند ، اما چون دارای روحی والا واندیشه ای بالا بودندنمی توانستند، امام بر حقشان را تنها بگذارند ودر آن مقطع تاریخی ، دست به یک اقدام انسانی جهانی نزنند!

/ 1 نظر / 25 بازدید
عينک ريبن

لطفا از سايت بهترين و مدل هاي عينک رين ديدن فرماييد