باز هم "حوّل حالنا" می گوییم !

ما از لحظه ی تحویل سال، تنها تحویل گرفتنش را یاد گرفتیم.یعنی گویا روزگار این گونه به ما یاد داده است! اصولا ما از تحویل گرفتن خوشمان می آید، تحویل گرفتن یارانه ی نقدی چهل هزار وپانصد تومان، تحویل گرفتن سبد کالای بهمن واسفند و میوه ی شب عید و... و شاید هم تحویل گرفتن زورکی این و آن به معنای خوش برخورد کردن و سلام علیک درست و حسابی با خلق الله داشتن و...اما از تحویل دادن گریزانیم ؛ از تحویل دادن مسکن و نان به بی مسکنان و بی نانان  و نیازمندان گرفته تا تحویل دادن جان به عزرائیل بلکه جان به جانان ! یا اگر خوب تحویل گرفتیم بد تحویل می دهیم!پس کم اند کسانی که خوب تحویل بگیرند و خوب تحویل دهند!

ما "حَوِّل حالنا" را عموماً این این گونه معنی می کنیم: خدایا حال ما را به ما تحویل بده یا خدایا به ما حال بده؛ ته حال ؛ آخر خوش بودن !ما می خواهیم سال جدید را تحویل بگیریم،گویا سال گذشته را به خدا پس می دهیم و اکنون منتظریم بسته ی تر و تمیز و تازه ی سال نورا تحویل بگیریم! اگر" حَوِّل حالنا" را به معنای" تغییر بده حالمان را" معنی می کردیم که این گونه نبودیم!این همه "حول ها "را ظاهراً گفتیم و پشت سر گذاشتیم اما دریغ ازتغییرو تحول اساسی در اخلاق ،رفتار، بینش ونگرش ! خدایا یا دعایمان دعا نیست ، یا قلبمان ، قلب و یا خودمان... با این همه باز هم در لحظه ی تحویل گرفتن سال جدید" حول حالنا"  می گوییم! چون امیدواریم ، به کرمش ، به چشمه جوشان رحمتش و... 

/ 0 نظر / 16 بازدید