نفس های آخر اختاپوس !!

با  کدام  معیار  باید  سنجید ؟  از  چه زاویه ای بایدبه آن نگاه کرد ؟ چگونه باید آن صحنه هارادید ؟ آیا هیچ انسانی می تواند ، دردشمنانه ترین حالت ، کودک معصوم وبی گناه را با فجیع ترین وضعیت از پای در آورد ؟!آیا می توان اسم کسی را که به واهی ترین دلیل زنان و بچه های بی دفاع را به خاک و خون می کشد، آدم گذاشت؟  بی شک انسان، دست به چنین جنایت هایی  نمی زند ! کسی که کشتن برای او مثل آب خوردن است ، از جرگه ی انسانیت خارج شده و باید نام او را در فهرست حیوانات وحشی جست و جو کرد !

 کشتن انسان های مظلوم و بی دفاع ، ذلیلانه ترین وضعیت یک انسان ضعیف و از همه جا رانده است ! و همین حالت ، نشانه ی آشکاری بر سقوط وازهم پاشیدگی تمامی شاخصه های انسانی اوست ! اکنون رژیم غاصب صهیونیستی در بد ترین وضعیت سقوط و نابودی است چرا که تمامی ویژگی های انسان بودن را یکی پس از دیگری ازدست داده است .بدتر از این رژیم جعلی خونریز دور شده از همه ی ویژگی های انسانی،حامیان چشم و گوش بسته ی او هستند . دوست هایی که هیچ گوشی  برای  شنیدن  ناله های زنان و کودکان مظلوم و هیچ چشمی برای دیدن خونین ترین وغمبار ترین صحنه های تجاوزحیوانی اسرائیل غاصب ندارند ! آن ها که منافع  شیطانی  شان را در تایید جنایت های وحشیانه رژیم نامشروع صهیونیستی می بینند و حاضر نیستند برای لحظه ای از سر سپردگی این اختاپوس بد قواره ی قرن حاضر خارج شوند ! رژیم اشغالگری که آخرین نفس های نحسش را می زند و تا از شماره افتادنش راهی نیست !

/ 0 نظر / 18 بازدید