جشن تولد انقلاب

پیوند شیرین عاطفه و حماسه کار خودش را کرد؛ به دنیا آمدن فرزندی خوش یمن به  نام انقلاب!زندگی این کودک به ذوران زندگی حضرت موسی(علیه اسلام) شبیه است.همان گونه که فرعون ستمگرمصر  از کاهنان دریافته بود  به زودی در سرزمینش کودکی به دنیا می آید وبساط حکومتش را به هم می ریزد، از هر راهی سعی  کرد جلوی به دنیا آمدن موسی (ع)رابگیرد، فرعون زمان مانیزوقتی نشانه های به دنیاآمدن  فرزندی را در اوضاع آشفته ی مملکتش دید،  تلاش  کرد از هر راهی مانع تولد آن شود، از جلو گیری آزادی و ایجاد اختناق  گرفته تا حکومت نظامی و به رگبار بستن زنان و مردان و کورکان و جوانان بی گناه این سرزمین! اما سر نوشتی که مردم آگاه این مرز وبوم با رهبری پیر فرزانه شان ،حضرت روح الله برای خودشان رقم زده بودند، چیز دیگری بود.باید نو زاد انقلاب به دنیا می آمد، تا موسی وار بساط ستمگری و عیش ونوش فرعون ایران را جمع کند و قوم ایرانی بلکه جمعیت شیعه ومسلمان را به سلامت از نیل حوادث و گرفتاری ها   عبور  دهد. وقتی انقلاب متولد شد نه تنها فرعون ایران بلکه همه ی ستمگران روزگاردست به دست هم دادند تا او را از میان بردارند، اما این کودک بایدزنده می ماند و در خانه ی فرعون  یعنی بزرگترین پایگاه    قدرت  و ثروت  پرورش می یافت .

کودک انقلاب زجر های زیادی کشید، از همان ابتدای تولد تا الان که جوانی رعنا ورشید است. او مانند موسی(ع)  در به دری های طاقت فرسایی را تحمل کردتا توانست به سن جوانی و میان سالی برسد. اکنون برو مندی وسرو قامتی انقلاب زبانزدهمه است بد خواهان جرات درگیری با او را ندارند  و هواهانش محو چهره ی زیبای اویند. امروزهمه درجشن سی وپنج سالگی تولد شیرین وبه یادماندنی اش شرکت می کنیم.

/ 0 نظر / 17 بازدید