اعلام نمره های زبان فارسی ۱

با سلام وآرزوی توفیق روزافزون برای شما دانش آموزان گرامی

توجه:نمره ی سمت راست،مستمر ونمره ی سمت چپ،پایانی است.

 

زبان فارسی(۱) – دبیرستان شهید شهریاری

کلاس شهید بابایی

۱-اصمعی ۲۰- ۱۹

۲-پارسی  ۲۰- ۲۰

۳-پوسانه  ۱۹ -۵/۱۷

۴-جمالی ۲۰- ۵/۱۹

۵-حیدری ۱۸- ۱۵

۶-خوش نژاد ۱۹- ۱۷

۷-زاهدی ۲۰- ۱۹

۸-صرفی ۱۹- ۷۵/۱۷

۹-صمدی ۵/۱۸- ۵/۱۶

۱۰-عارفی ۱۷- ۲۵/۱۵

۱۱-عباسی ۱۸- ۱۶

۱۲-علی مددی ۲۰- ۲۵/۱۸

۱۳-کابلی ۱۹- ۵/۱۸

۱۴-کبیری ۵/۱۷- ۵/۱۵

۱۵-گلی ۱۹- ۲۵/۱۷

۱۶-میرزائی ۱۹- ۷۵/۱۷

۱۷-محمدی ۱۹- ۲۵/۱۷

۱۸-منجمی ۱۴- ۱۴

۱۹-نمازی ۱۵- ۱۴

۲۰-نورمحمدی ۲۰- ۵/۱۸

۲۱-نیک مهر ۱۸- ۵/۱۵

۲۲-وحیدی مهر ۲۰- ۵/۱۹

کلاس شهید چمران

۱-احمدی ۲۰- ۵/۱۹

۲-اسراری ۱۷  -۵/۱۱

۳-اسماعیل نژاد ۱۸- ۱۶

۴-اصغرزاده ۱۹- ۱۸

۵-تقوی ۵/۱۸- ۱۶

۶-تلخابی ۵/۱۸- ۵/۱۶

۷-حسینی ۱۶- ۵/۱۵

۸-حق شناس ۵/۱۷- ۱۶

۹-حیدری ۱۶- ۱۵

۱۰-رخشنده ۲۰- ۷۵/۱۸

۱۱-سبحانی ۲۰- ۲۰

۱۲-سلیمی ۱۸- ۱۷

۱۳-شرفی ۱۹- ۱۸

۱۴-طاهری ۱۸- ۱۶

۱۵-علمداری ۲۰- ۱۸

۱۶-غرسبان ۲۰- ۲۵/۱۸

۱۷-غلامی ۱۸- ۵/۱۵

۱۸-قربانی ۵/۱۸- ۱۷

۱۹-محمدآقایی ۲۰- ۵/۱۸

۲۰-مهدی زاده ۲۰- ۵/۱۹

۲۱-نیکوکلام ۲۰- ۵/۱۸

۲۲-هادی پور ۱۹- ۵/۱۷

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید