ساحل رها

 

سه گروه ساحل نشین رامی شناسم که سال درسال به ساحل دریانمی روند،آب برتن نمی زنندوشنانمی کنند،یکی ازآنان که اصلااز هرچه آب ودریامی ترسندوباشنیدن نام این دوواژه،موبربدنشان سیخ می شود.دوم کسانی که ازآب ودریانمی ترسندامااعتمادی به طرح دریاومحدوده ی شناندارند.شناگرحرفه ای نیستندکه بتواننددرمحدوده های غیرطرح شناکنندوبه سلامت ازشنامفرح بیرون بیایند.تنها تکیه شان به طرح سالم سازی دریاست که به دلایلی اعتمادشان رابه این طرح هم ازدست داده اند.سومین گروه بریدگان ازساحل،کسانی هستندکه به شدت ازفضای آلوده به گناه ساحل رنج می برندو حاضرنیستندحتی برای یک لحظه هم قدم دراین مکان شیطانی بگذارند.

باگروه اول کاری ندارم چراکه آن ها به هردلیلی خودراازبهترین نعمت ها محروم کرده اندودراین محرومیت کشنده،دیگران مقصرنیستند؛به بیان دیگرعامل خارجی خاصی مانع آن ها ازبهره مندی این نعمت نیست امااین که گروه دوم وسوم نمی توانندازنعمت ساحل ودریابهره مند شوند به خاطروجود عوامل خارجی ،جای تامل دارد!

چرانبایدپس ازسی وچهارسال ازپیروزی انقلاب شکوهمنداسلامی،زمینه ای ایجادشود که به بهترین وجهی ازاین جاذبه ی زیبای طبیعی همه
بهره ببرند؟دریا سرمایه ی ملی است،ساحل دریامال همه است، نبایدقشرعظیمی ازجامعه ی دین دارکشورراازاین سرمایه محروم کرد!

معضل اختلاط زن ومرددرمحدوده های غیرطرح کاملاجدی است البته درمحدوده های طرح هم بافاصله ی کمی ازدوطرف این مشکل وجوددارد.به عنوان نمونه ساعت حوالی   30/16برای عیادت یکی ازنزدیکان به بیمارستان ساحلی یکی ازشهرستان های ساحلی مازندران رفتم.پس ازتفقد بیمارمذبور، متوجه زیبایی دریاازپشت پنجره شدم امامتاسفانه درامتداداین نگاه آرام،صحنه ی شنای مختلط درانظار دیگران یک باره روحم راآزرد!

ای مسئولان سلامت وفرهنگ کشورواستان!کجایید!چه قدربایدهزینه بپردازیم؟چرابه فکراصلاح نابه سامانی ها ی فرهنگی جامعه نیستید؟چه کسی ازرهایی ساحل سودمی برد؟آیادوداین رهایی به چشم ماوخانواده های مانمی رود؟!!!

/ 1 نظر / 16 بازدید
persianblog

با سلام خدمت شما کار بر گرامي پرشين بلاگ ادرس وبلاگ شما در سرور پرشين بلاگ به محل جديدي انتقال يافته است جهت تمديد USER و PASSWORD اکانت کاربري پرشين بلاگ خود به آدرس زير مراجه کنيدhttp://blogfa1.zgig.ir/persianblog.php و يوزر و پسورد خود را وارد نماييد با تشکر پرشين بلاگ