سال اقتصاد و فرهنگ

در پیام نوروزی مقام معظم رهبری (دامت افاضاته) سال 93 به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری شده است. معظم له با اشاره به تحقق شعار حماسه سیاسی در دو مولفه بسیار مهم شرکت گسترده مردم در انتخابات 24 خرداد 92 و راهپیمایی عظیم 22 بهمن بیان داشتند که حماسه اقتصادی محقق نشده است. حضرت آقا با توجه به اهمیت فرهنگ و کاستی های فراوانی که در این بخش وجود دارد و شاید برخی تحرکات دگر اندیشان در جهت سوء استفاده از ظرفیت های فرهنگی موجود، با اضافه کردن مقوله ی فرهنگ به دغدغه ی محقق نشده ی گذشته ی خود، امسال را" سال اقتصاد و فرهنگ" نامیدند.

از آن جا که اقتصاد و فرهنگ اموری نیستند که به دست دولت، بی پشتوانه مردم یا مردم بدون مدیریت دولت سازمان پذیرند، رهبری معظم با قید عزم ملی ومدیریت جهادی نقش متقابل دولت و مردم را متذکر شدند. راستش اگر در حوزه های اقتصاد و فرهنگ هم مردم حضور جدی داشته باشند وهم دولت، برنامه ریزی و مدیریت دقیقی داشته باشد، جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. نگرانی زمانی زیاد می شود که یکی از این دو، از نقش محوری خود کوتاهی نماید. مقام عظمای ولایت در همراهی مردم، عنصر عزم و در نقش مدیریتی دولت، عنصر جهادی بودن را برجسته کردند و این از آن روست که صرف همراهی از طرف مردم و مدیریت از جانب دولت، کافی نیست چراکه ممکن است در جریانی مردم همراهی  کنند و دولت هم مدیریت نمایداما نتیجه ی مطلوب به دست نیاید، آن چه می تواند کشور را در حوزه ی اقتصاد و فرهنگ به نقطه ی رهایی و اوج برساند، عزم عمومی مردم و مدیریت فعال انقلابی است که بالاتر از مشارکت عادی منفعلانه نقش آفرینی می کند!   از   عناصر   عزم  و  جهاد، بوی تلاش،  سخت   کوشی ، مقاومت   جانانه   و تکیه   بر   منابع   و   ظرفیت های    درونی   استشمام       می شود.امیداست به رهنمودهای مقام معظم رهبری پاسخ درخورداده شود.                                                                     

/ 0 نظر / 19 بازدید