اعلام نمرات درس عربی 1

با سلام وآرزوی توفیق روزافزون برای شما دانش آموزان گرامی

توجه:نمره ی سمت راست،مستمر ونمره ی سمت چپ،پایانی است.

 

عربی ۱-دبیرستان امام خمینی(ره)

کلاس  ۱۰۲

۱-آرزومندی ۱۷- ۵/۱۶

۲-آقازیارتی ۱۰-۱۲

۳-آمره ۱۳- ۱۲

۴-احمدی ۱۰- ۱۲

۵-بامری ۱۰- ۲۵/۱۰

۶-بختیاری ۱۷- ۱۶

۷-بهرامی ۱۵- ۲۵/۱۵

۸-بیات ۷- ۳

۹-بیگلری ۱۸- ۲۵/۱۷

۱۰-تلخابی ۱۳- ۲۵/۱۳

۱۱-جعفری ۱۲- ۱۱

۱۲-جلالی  ۵/۱۷- ۲۵/۱۷

۱۳-چراغی ۱۶- ۲۵/۱۶

۱۴-چلبی ۱۵- ۲۵/۱۳

۱۵-حسنی ۱۵- ۷۵/۱۴

۱۶-خسروبیگی ۸- ۵/۳

۱۷-رحمانی ۱۱- ۲۵/۱۲

۱۸-رسولی ۸- ۵/۵

۱۹-سعادت ۲۰- ۲۵/۱۷

۲۰-سورانی ۱۰- ۱۰

۲۱-شاه قلعه ۵- ۵/۰

۲۲-شاه قلی ۱۰- ۷

۲۳-طلعتی ۲۰- ۷۵/۱۷

۲۴-نصیری ۷- ۳

۲۵-یوسفی ۱۵- ۵/۱۲

 

کلاس ۱۰۳

۱-احمدی ۷- ۳

۲-اسمخانی ۱۶- ۷۵/۱۶

۳-بیاتی ۱۶- ۵/۱۵

۴-چهره قانی ۱۸- ۷۵/۱۷

۵-حبیبا ۱۰- ۹

۶-حجاجی ۱۵- ۲۵/۱۵

۷-حیدرعلی ۱۸- ۵/۱۷

۸-حیدری ۲۰- ۱۸

۹-خدائی ۱۵- ۵/۱۴

۱۰-دادور ۱۳- ۱۳

۱۱-دل جاوید ۱۹- ۷۵/۱۷

۱۲-ذاکری ۲۰- ۵/۱۸

۱۳-رجبی ۱۱- ۱۲

۱۴-رحمانی ۱۱- ۲۵/۱۲

۱۵-رهنما ۱۲- ۱۲

۱۶-سورانی ۱۵- ۷۵/۱۵

۱۷-شریفی ۲۰- ۵/۱۹

۱۸-شمسی ۱۷- ۵/۱۵

۱۹-صدقی ۱۴- ۵/۱۳

۲۰-عظیمی ۱۰- ۱۱

۲۱-قاسمی ۱۳- ۵/۱۲

۲۲-کریمی ۱۱- ۱۱

۲۳-محبی ۱۶- ۵/۱۵

۲۴-محمدنژاد ۱۹- ۱۷

۲۵-همائی ۱۵- ۷۵/۱۵

۲۶-یاسبلاغی ۱۴- ۱۴

۲۷-یوسفی ۱۲- ۷۵/۱۱

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید