رویش دوباره ی باغ اسلام

 الاسلام محمدیة الحدوث وروحانیة البقاء

اسلام باغی است که حضرت رسول (ص)با دستور واجازه ی خداوند آن را احداث و شخصا باغبانی کرده اند.درخت ها ،گل ها و روییدنی های مناسب را در این باغ کاشته و همه را به تماشاو لذت بردن از آن دعوت نموده اند .توصیف جاذبه های این باغ برای همگان شگفت انگیزبوده است.بنابراین هر کسی دوست داشت زیبایی های آن را از نزدیک لمس کند.طولی نکشید که شهرت این باغ با محصولات ومیوه های رنگارنگ و شیرینش به همه جا رسید و رونق باغ های قدیمی را از سکه انداخت.

هر از چند گاهی که علف های هرز چهره ی این تابلوی نگارگر خدایی را زشت می کرد و بعضا می خراشید ،باغبان ماهر و کار کشته ی آن ،آن ها را وجین می کرد و از زمین می کند تا مانع رشد درخت ها ،گل ها و گیاهان خوش آب و رنگ و پرمیوه و بار نشوند . روز به روز رونق آن باغ بیشتر می شد اما وقتی باغبانش از دنیارفت با این که همه ی باغبانان بعد از خودش را به ترتیب مشخص کرد اما عده ای از علف روییده وبویی از باغبانی نبرده که جلوه های زیبای باغ محمدی را بر نتابیدند ،باغبانان را یکی پس از دیگری کنار زدند تا خود را به جای آنان بنشانند در حالی که هیچ درکی از باغ و محصولات آن نداشتند . با آمدن این باغبانان دروغین،هر روز باغ و جلوه های طبیعی و میوه های آن از جلوه ورونق می افتاد .وقتی پژمردگی و بی آبی باغ به اوج خود رسید و نزدیک بود به کلی نا بود شود ،باغبان چهارم این باغ ،علیه باغبان دروغین قیام کرد تا دوباره آب و رنگ ورونق به باغ بر گردد.

/ 0 نظر / 14 بازدید