اعلام نمرات خردادماه

با سلام وآرزوی توفیق روزافزون برای شما دانش آموزان گرامی

توجه:نمره ی سمت راست،مستمر ونمره ی سمت چپ،پایانی است.

 

زبان فارسی (۱)- کلاس ۱۰۱- دبیرستان شیخ صدوق(ره)

۱-آزاد  ۱۹-۲۵/۱۷

۲-اسدی ۱۸-۲۵/۱۶

۳-الیاسی ۵/۱۷-۵/۱۵

۴-اورجی ۲۰- ۱۸

۵-باریکلو ۱۹- ۵/۱۶

۶-بختیاری ۲۰- ۱۸

۷-برخورداریون ۲۰- ۲۵/۱۸

۸-حبیبی  ۱۸- ۷۵/۱۶

۹-رحیمی ۱۹- ۱۷

۱۰-زمانی ۲۰- ۷۵/۱۸

۱۱-زند  ۲۰- ۱۹

۱۲-عالمی ۲۰- ۲۵/۱۹

۱۳-عباسی ۵/۱۸- ۵/۱۶

۱۴-فاخر ۲۰- ۱۸

۱۵-قراگوزلو ۲۰- ۲۵/۱۸

۱۶-گلی  ۱۹- ۱۶

۱۷-محمدزاده ۵/۱۷- ۵/۱۵

۱۸-محمدی ۵/۱۸- ۵/۱۶

۱۹-محمدی نصیر ۲۰- ۲۰

۲۰-مردانی ۱۶- ۵/۱۳

۲۱-معارف  ۱۹- ۱۷

۲۲-ملایی ۱۸- ۷۵/۱۵

۲۳-مهدیه ۵/۱۷- ۱۶

۲۴-نادری ۱۷- ۵/۱۳

۲۵-نجات ۱۸- ۱۷

۲۶-نمکی ۲۰- ۵/۱۷

۲۷-نوری ایمان ۱۹- ۱۷

۲۸-نوری ۱۵- ۵/۱۳

۲۹-یزدی ۱۶- ۱۳

 

ادبیات فارسی(۲)- کلاس شهید صیّادشیرازی-دبیرستان شهیدشهریاری

۱-آوری ۲۰- ۲۵/۱۹

۲-احمدی ۲۰- ۷۵/۱۸

۳-ارتگلی ۱۹- ۵/۱۸

۴-الّه یاری ۵/۱۸-۷۵/۱۶

۵-ایازی ۱۵- ۵/۱۳

۶-بابایی ۵/۱۸-۷۵/۱۷

۷-بندکوثری ۱۷-۱۴

۸-جابری ۲۰- ۵/۱۹

۹-چنگی ۲۰- ۱۸

۱۰-حیدری ۱۸- ۲۵/۱۷

۱۱-خداپرست ۲۰- ۲۰

۱۲-دده بیگی ۱۸- ۵/۱۵

۱۳-رجبی ۱۸- ۷۵/۱۶

۱۴-رستملو ۲۰- ۱۸

۱۵-رستمی ۲۰- ۲۰

۱۶-رعایایی ۱۹- ۷۵/۱۸

۱۷-سلطانی ۱۸- ۱۸

۱۸-شیخ  ۱۷- ۲۵/۱۷

۱۹-صدف ۵/۱۸- ۵/۱۷

۲۰-عدمی ۲۰- ۷۵/۱۶

۲۱-عزّتی ۲۰-۵/۱۹

۲۲-قمی  ۲۰- ۲۰

۲۳-قاسمی ۵/۱۸- ۵/۱۵

۲۴-قربانی ۱۸- ۵/۱۵

۲۵-قره بکلو ۲۰- ۲۰

۲۶-کعبی ۱۹- ۵/۱۷

۲۷-ملاگلی ۲۰- ۲۵/۱۹

۲۸-نصیری ۲۰-۲۰

۲۹-یگانه  ۲۰- ۲۵/۱۹

/ 0 نظر / 27 بازدید