خوش خط شدیم !

سال سوم ابتدایی معلم سخت گیری داشتیم وبه شدت ازاو می ترسیدیم . آقای صالحی معلم ما بود . چهره ای جدی اما دلی مهربان داشت . اهل خنده نبود . از قد کوتاه ، سبیل پر پشت و کلفت و صورت پهن و صافش می شد فهمید که آدم بسیار مقرراتی وخشکی است .

در آن زمان روستای ما به خاطر محرومیت و کمبود فضای آموزشی و نبود تعداد زیاد دانش آموز ، دبستانی دوکلاسه داشت . یک کلاس برای پایه ی اول وکلاس دیگر برای پایه ی دوم وسوم. معلم ما پایه ی دوم وسوم را با شگرد های خاص خود در یک کلاس اداره می کرد. کوچک ترین سر و صدا از بچه ها بلند نمی شد . زمانی که به بچه های دوم درس می داد ، سال سومی ها رابه انجام تکالیفی موظف می کردوبرعکس.

 بد خط  بودن  یکی از حساسیت های آقای صالحی بود . بنابرااین از هر راهی برای جلو گیری از آن استفاده می کرد . از جمله کار هایی  که  برای  خوش  خط   کردن  بچه ها انجام می داد این  بود که  به مشق ها نمره می داد و اگر کسی کمتر از ده می گرفت تنبیه می شد. آن هم چه تنبیهی !

روزی با چهره ی در هم کشیده وعصبانی در حالی که دفترهای مشق بچه ها دستش بود وآن هارا یکی یکی نگاه می کرد وروی میز می گذاشت ،گفت : این چه وضع دست خط شماست ؟ مگر نگفتم "ع" باید این جوری نوشته شودو"ص" و"ق" این جوری ؟ چرا توجه   نکردید ؟  امروز   باید حسابی تنبیه  شوید تا برای  همیشه  یادتان باشد  که   بد ننویسید ! بعد اسم پنج نفر را خواندوگفت : بجز این چند نفر بقیه بیایند بیرون . من هم جزء ده نفر ی بودم که به خاطرنمره ی تک مشق بیرون آمدند. به نماینده ی کلاس گفت : چرا معطلی ؟ برو چوب بیاور!در بین تک گرفته ها پسر عموی من علی رضا هم بود ، کسی که چهار روز هفته را به بهانه های گوناگون غایب بود . کنار در نیمه باز ایستاده بود  و   در   حالی   که   همه ی ما از ترس می لرزیدیم او در پی راه  چاره  می گشت . یواشکی به در نیمه باز اشاره کرد وبه من گفت :می خواهم فرار کنم . من با این که اهل این جور کارها نبودم اما ازترس تنبیه معلم گفتم : من هم هستم . یکی دوتای دیگر هم اعلام آمادگی کردند . خلاصه تا مبصر چوب تررا از کلاس بغلی بیاورد ، علی رضا با جیغی در را باز کرد وبچه های دیگر قیه کنان به دنبالش را ه افتادند واز دست چوب آموزگار سخت گیر جان سالم به در بردند ...گرچه فرار شیرینی بود اما شیرین تر از آن ، خوش خط شدن همه ی بچه ها بود !

/ 3 نظر / 19 بازدید
علی عسگرپور

سلام به استاد خوبم! استاد ، امیدوارم از این وبلاگ در تحقیقاتم نهایت بهره را ببرم. به وبسایت من هم سری بزنید. www.daryachat.com موفق باشید.[گل]

محدرضا

ممنون ازوبلاگ خوبتون(دانش آموزش شما-ماندگارشیخ صدوق-102)

مهدی

سلام استاد موضوعات وبلاگتون خیلی جالب بود وموضوعات مفید و پرکاربردی داشت (دانش آموزتون-کلاس102-شیخ صدوق)