ذائقه های آبکی

ذائقه های  فر هنگی  فر هنگی  یک ملت ، سنجه ی بسیار خوبی برای  میزان  و  سطح  نهادینه شدن جریا نات فر هنگی در آن ملت به حساب می آید وبالا وپایین آمدن این ذائقه ها عموما به توجه وعدم توجه دقیق متولیان امور فر هنگی بر می گردد.

چندی پیش در یک مهمانی خانوادگی ، صحبت از شعر و آهنگ  جدیدی  با موضوع  مذهبی  شد که می گفتند : حسابی بین تو ده ی مردم کو لاک کرده است . چون تا حال کامل  نشنیده بودم ، صدا را از رایانه پخش کردند . هیچ چیز این کار، برایم جالب نبود .! گفتم شاید نتوانستم بایک بار شنیدن به جذابیت های هنر ی اش پی ببرم . تا این که دو باره بچه ها شروع کردند به تعریف وتمجید وبیان زیبایی وتاثیر گذار ی بسیار عمیقش ! این بار با دقت آن کار را گوش کردم اما هر چه شنیدم و تمرکز کردم ، چیزی ندیدم که مرا جذب کند بلکه هر لحظه به اصطلاح آمپرم بالا می رفت ! از این که چرا باید چیزی که پیاده است این همه مرید پیدا بکند ؟ چرا سطح ذوق مردم این  قدر  پایین  آمده  که  به  یک  اثر  دست چندم  در پیتی این  همه علاقه نشان می دهند ؟

هر گز قصد توهین به کسی ندارم ؛ تما م حرف من این  است  که  در شان ایران اسلامی با سابقه ی ادب وفر هنگ کهن وبزرگ  نیست ، دل بستن به آثار سبک وسطحی این چنینی! وقتی دیدم بچه ها گویا منتظر بودند من هم مثل آن ها اظهار رضایت از این اثر می کردم ، گفتم : بچه ها، چرا باید ازش خوشم بیا د ؟ مگه من ذوق ادبی مو  از سر راه آوردم که هر چیز بی ارزشی رو بپسنده ؟

برای  ذوق  و سلیقه ی  ادبی  و  شعری  ملتی که در دامن خود ، فردوسی ، سعدی ، مولوی ، حافظ و...راپر ورانده ، پسند اثر سطحی  بی مایه ی پست ، نوعی افت وننگ به شمار می آید . متا سفانه شنیدم ، این کار وامثال این کار های ضعیف در صدا و سیما که بزرگ ترین رسانه ی فر هنگبان  به شمار می آید ، پخش شده ومی شود ! 

/ 0 نظر / 16 بازدید